Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Oblast Holicko
Odesílatel Michaela Kopecká
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2020 14:43:00
Předmět Vysvětlení ZD č. 4

Viz příloha


Přílohy
- PK_Dopravni obsluznost_Vysvětlení ZD č. 4_20201106_fin.pdf (281.19 KB)