Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přístrojů a vybavení pro endoskopii 2 ZNOVUVYHLÁŠENÍ
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2020 09:23:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

VZD 1


Přílohy
- VZD I.pdf (456.92 KB)