Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 7 - Oblast Holicko
Odesílatel Michaela Kopecká
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2020 19:40:49
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Viz příloha


Přílohy
- PK_Dopravni obsluznost_Vysvětlení ZD č. 2_20201016_final.pdf (331.99 KB)