Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2020 11:57:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.8


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 8.pdf (197.45 KB)
- Příloha č. 5 ZD_VARNA_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ 3.xlsx (58.36 KB)