Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2020 23:52:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č.4


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (254.30 KB)
- Příloha č. 5 ZD_VARNA_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 1 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ.xlsx (56.37 KB)
- Příloha č. 5 ZD_MYČKY_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 2 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ.xlsx (29.78 KB)
- Příloha č. 5 ZD_CHLADÍCÍ TECHNIKA_Soupis dodávek s výkazem výměr_část 3 AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ.xlsx (27.19 KB)