Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technologie stravovacího provozu
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2020 16:54:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (70.32 KB)
- Příloha č. 4 ZD Závazný návrh servisní smlouvy DOPLNĚNÝ dle Vysvětlení ZD č.2.docx (85.71 KB)