Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění servisních služeb pro stávající systém pro správu dokumentů (DMS) provozovaný společností Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
Odesílatel Antónia Polášek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 09:12:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (86.50 KB)