Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka instantních nápojových směsí včetně nájmu zařízeních k výrobě pro LDN Rybitví
Odesílatel Jana Tomšů
Organizace odesílatele Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví [IČO: 00190560]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2020 12:26:42
Předmět Upravená příloha č. 1 kupní smlouvy

V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 kupní smlouvy jsou chybně uvedena množství předpokládané spotřeby nápojových směsí. V příloze této zprávy najdete přílohu č. 1 opravenou.


Přílohy
- Příloha č. 1 ke kupní smlouvě - dílčí specifikace ceny.pdf (234.91 KB)