Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Operační laser pro urologické oddělení Svitavské nemocnice
Odesílatel Kateřina Koláčková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2020 15:58:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace v rámci profilu zadavatele.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková


Přílohy
- VZD I.pdf (295.10 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy - operační laser.docx (210.00 KB)