Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení, podruhé
Odesílatel Karel Švercl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2019 07:58:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zadavatel doplňuje zadávací podmínky o přílohu výzvy č. 1: Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy, kterou zadavatel opomněl uveřejnit spolu s výzvou. Současně zadavatel rozhodl o prodloužení termínu pro podáním nabídek.


Přílohy
- Prihradek_historizujici_osvetleni_Podruhe_Doplneni.pdf (147.21 KB)