Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobních počítačů
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2019 14:45:35
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení, zasíláme výzvu k podání nabídek, editovatelné přílohy jsou uveřejněny samostatně v sekci "Zadávací dokumentace".


Přílohy
- Vyzva.pdf (516.85 KB)