Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2019 17:57:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (114.87 KB)