Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor
Odesílatel Květoslava Michalová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2019 18:46:06
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky