Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr příkazníka na zajištění majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb Pardubického kraje
Odesílatel Petra Hermanová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2019 14:44:10
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek


Přílohy
- Vyzva_vc_priloh.pdf (364.51 KB)