Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektroniky
Odesílatel Petra Hermanová
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 08:18:34
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektroniky", včetně příloh.


Přílohy
- Vyzva.pdf (746.46 KB)