Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zařízení pro převoz jídel pro LDN Rybitví formou leasingu
Odesílatel Jana Tomšů
Organizace odesílatele Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví [IČO: 00190560]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 10:17:34
Předmět Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace