Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Technický dozor investora při realizaci stavby „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 1. etapa, podruhé"
Odesílatel Pavel Semerád
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2019 13:07:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku za podmínek stanovených v přiložení Výzvě.


Přílohy
- Vyzva_TDI_CUP_OU_1_etapa_podruhe.pdf (682.73 KB)