Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava podlah v prostorách kuchyně Modrého domu
Odesílatel info@domust.cz
Organizace odesílatele Domov u studánky [IČO: 00854310]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2019 07:13:02
Předmět příloha k dodatečné informaci

příloha k dodatečné informaci


Přílohy
- VÝKAZ VÝMĚR oprava podlah.xlsx (131.85 KB)