Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyhodnocení ohroženosti škol v okresech Chrudim a Pardubice
Odesílatel Aneta Štefánková
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2019 15:10:18
Předmět Výzva k podání nabídek

výzva


Přílohy
- vyzva_vc_priloh.pdf (637.29 KB)