Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Optický koherentní tomograf pro oční oddělení
Odesílatel Jaroslava Čížková
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 13:15:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (69.77 KB)