Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace telefonní ústředny Krajského úřadu Pardubického kraje
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2019 14:03:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Vysvetleni_1.pdf (148.21 KB)