Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Optický koherentní tomograf pro oční oddělení
Odesílatel Zdeněk Kohoutek
Organizace odesílatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. [IČO: 27520536]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2019 01:11:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (73.14 KB)
- Příloha č. 3 ZD Kupní smlouva opravená.docx (65.43 KB)