Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Administrace veřejných zakázek zadávaných Pardubickým krajem III
Odesílatel Pavel Semerád
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2018 18:04:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Rada Pardubického kraje rozhodla o Vašem oslovení Výzvou k podání nabídky do veřejné zakázky Administrace veřejných zakázek zadávaných Pardubickým krajem III.


Přílohy
- VYZVA_admin_III18_vr.pdf (314.96 KB)