Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bezpečnost komunikační infrastruktury
Odesílatel Kateřina Fantová
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2018 14:37:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3