Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice včetně autorského dozoru projektanta
Odesílatel Jiří Kunt
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2018 10:28:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č_1 Němčice 017.doc (175.50 KB)