Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium Hlinsko - dodávka IT, AV a prezentační techniky
Odesílatel Pavel Menšl
Organizace odesílatele Pardubický kraj [IČO: 70892822]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.03.2018 09:36:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2 vč. úpravy specifikace předmětu plnění a posunu lhůty pro otevírání obálek


Přílohy
- P5ZD_Specif_ve_zneni_vysvetleni2.pdf (635.82 KB)
- Vysvetleni_2.pdf (315.76 KB)