Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/324 Pardubice - Staré Hradiště, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/311 Nepomuky - Horní Čermná, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál - po most ev.č. 322-010 Chvaletice", včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Napojení silnice II/322 na R35 MUK Dašice, včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic", včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Modernizace silnice II/322 Chvaletice - Kojice", včetně výkonu autorského dozoru projektanta 17.02.2015
Poskytování užívacích práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution 05.12.2014
Bezpečnostní infrastruktura technologického centra 21.11.2014
Přístrojové a vnitřní vybavení Vysokomýtské nemocnice 10.11.2014
Modernizace silnice II/355 Dřeveš - Silnice 07.11.2014
Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová - Semanín 07.11.2014
Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd 07.11.2014
Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd - napojení na I/37 07.11.2014
Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice - dodávka mobilního pódia 30.09.2014
Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice - rozšíření stávajících expozic a design 30.09.2014
Zajištění procesu zpracování transformačních plánů pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji 16.09.2014
Poskytování sociální služby – intervenční centra v Pardubickém kraji 02.09.2014
Poskytování sociální služby – domy na půl cesty v Pardubickém kraji 02.09.2014
Poskytování sociální služby - azylové domy v Pardubickém kraji 02.09.2014
Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., budovy D a D1 01.09.2014
Realizace úspor energie – Sportovní gymnázium, Pardubice 01.09.2014
Realizace úspor energie – Gymnázium, Pardubice, Dašická 01.09.2014
Realizace úspor energie – areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo 01.09.2014
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››