Předběžné oznámení: Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii"

Informace o předběžném oznámení

Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-037601
Datum odeslání: 22.10.2019
Datum uveřejnění: 25.10.2019

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
stav předběžného oznámení uveřejněný

Formuláře k předběžnému oznámení

URL odkazy

Navazující zadávací řízení