Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr. Ing. Robert Hebký [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2019 10:15:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení ZD včetně upraveného VV a prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD a prodloužení lhůty č. 2.pdf (175.26 KB)
- Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen [zadání].xlsx (250.12 KB)