Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen
Odesílatel Robert Hebký
Organizace odesílatele Mgr. Ing. Robert Hebký [IČO: 64010082]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2019 23:36:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace vč..příloh.


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (210.24 KB)
- 15 VÝPIS OKEN.PDF (111.26 KB)
- 18 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.PDF (83.62 KB)