Veřejná zakázka: Dezinfektory podložních mís

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 2026
Systémové číslo VZ: P19V00000267
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 27.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dezinfektory podložních mís
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 5 ks volně stojících myček podložních mís včetně příslušenství, v souladu s medicínským účelem a s ostatními zadávacími podmínkami a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky.
Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zařízení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace a uvedení do plného provozu a vč. instruktáže personálu zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy