Veřejná zakázka: Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto, podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1667
Systémové číslo: P18V00000281
Evidenční číslo zadavatele: 32446/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-023114
Datum zahájení: 24.09.2018
Nabídku podat do: 11.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto, podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
realizace opatření z hlediska úspory energií školského objektu. Jelikož se jedná o památkový objekt, nedochází k zateplení fasády, ale pouze k repasi všech stávajících dveřních výplní v obvodovém plášti budovy, repasi minimální části stávajících okenních otvorů a kompletní výměnu všech zbývajících okenních otvorových prvků, zateplení části podlahy a stěn v půdním prostoru, zateplení vodorovné části stropu nad posledním vytápěným podlažím (4NP) a řešení oprav vlhkostí napadených omítek v suterénu. Dále jsou zahrnuté drobné opravy střechy, včetně říms, šambrán a soklu objektu. Bude provedena oprava fasády celého objektu včetně nového nátěru. Tyto všechny stavební úpravy jsou řešeny v rámci objektu SO 01 Budova – předmětem zakázky jsou energeticky úsporná opatření na dotčeném objektu. Jedná se o stavební úpravy stanovené energetickým posudkem. Součástí zakázky je také oprava stávajícího okapového chodníku z betonové dlažby a oprava stávajících betonových žlabovek s následným přespádováním terénu od objektu tak, aby zdivo nebylo zatěžováno stékajícími dešťovými vodami.
- Součástí zakázky je i objekt SO 02 Rekonstrukce zdroje tepla podkroví (4NP) + úpravy rozvodů ÚT. Projektová dokumentace tohoto objektu řeší rekonstrukci zdroje tepla pro vestavby podkroví (4NP), který byl dán do provozu v roce 1995. Dále bude dle požadavku provozovatele provedeno oddělení vytápění dvou tělocvičen, bude zřízena samostatně regulovatelná větev pro tělocvičny. Bude provedeno odpojení otopných těles tělocvičen od stávajících rozvodů. Otopná tělesa tělocvičen budou napojena na novou samostatnou otopnou větev pro tělocvičny řízenou ekvitermní regulací.
- Součástí zakázky je i objekt SO 03 Chlazení počítačové učebny (4NP). V rámci tohoto objektu bude zajištěno chlazení vzduchu počítačové učebny v podkroví objektu Gymnázia. Místnost počítačové učebny bude vybavena chladícím split systémem s ekologickým chladivem. Bude použit split systém s jednou venkovní a jednou vnitřní podstropní jednotkou. Vnější kondenzační jednotka bude osazena v exteriéru na střeše objektu u komína na podpůrné ocelové konstrukci. Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky bude zaveden přes sifón do kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 181 263 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky